VI. A - ZŠ KOMENSKÉHO I, ZLÍN
Třídní učitel: Mgr. Jaroslav Helmer

Označení sešitů

Aktuální informace


- vybíráme: 50,- koncert + 350,- spolek rodičů

24. 9. 2018 - plenární schůze od 16:00, následují třídní schůzky v učebně 301 (3. patro)

25. - 26. 2018 - sběr papíru

27. 9. 2018 - den jazyků


Seznam sešitů do jednotlivých předmětů:

 • Zeměpis (440)
 • Přírodopis (440)
 • Pracovní činnosti - chlapci (544)
 • Pracovní činnosti - děvčata (složka na eurosložky)
 • Zeměpisné praktikum (420)
 • Matematika (440 + 540)
 • Angličtina 1 (444 + 544)
 • Angličtina 3 (544)
 • Dějepis (544)
 • Ekologický přírodopis (složka se 10 papíry)
 • Hudební výchova (eurosložka)
 • Fyzika (524)
 • Výchova k občanství (544)
 • Rodinná výchova (524 nebo 544)
 • Český jazyk, výtvarné činnosti (informaci dodám)