VI. A - ZŠ KOMENSKÉHO I, ZLÍN
Třídní učitel: Mgr. Jaroslav Helmer

Označení sešitů

Aktuální informace

 • 19. 11. 2018 - Pohovory s učiteli (třídní schůzky) od 16:00 - 18:00

 • Seznam sešitů do jednotlivých předmětů:

  • Zeměpis (440)
  • Přírodopis (440)
  • Pracovní činnosti - chlapci (544)
  • Pracovní činnosti - děvčata (složka na eurosložky)
  • Zeměpisné praktikum (420)
  • Matematika (440 + 540)
  • Angličtina 1 (444 + 544)
  • Angličtina 3 (544)
  • Dějepis (544)
  • Ekologický přírodopis (složka se 10 papíry)
  • Hudební výchova (eurosložka)
  • Fyzika (524)
  • Výchova k občanství (544)
  • Rodinná výchova (524 nebo 544)
  • Český jazyk, výtvarné činnosti (informaci dodám)